Processos Assistencials de la Residència i Centre de Dia Laia

L’eix principal de la nostra activitat és l’atenció a les persones grans. Per això les tasques de la residència s’organitzen cap a aquesta finalitat.

Dissenyem una atenció individualitzada partint de les necessitats que presenta cada resident. Adaptem la organització del centre a aquestes necessitats.

Treballem des del model d'Atenció Centrada en la persona, amb el pla de vida essencial com a instrument vertebrador d'aquesta atenció.

Sabem que les necessitats d’aquestes persones van canviant i avaluem de forma constant les situacions que es generen per adaptar-nos a les noves demandes. Per donar resposta a aquestes necessitats els professionals s’organitzen en diferents processos assistencials:

  • Procés de salut i autonomia: L’objectiu principal és el de promoure la salut dels residents per millorar la seva qualitat de vida, garantint l’atenció sanitària. Els professionals que integren aquest procés són: metge, diplomats en infermeria, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional i cuidadores.
  • Procés de relació i projecte de vida: L'objectiu és potenciar el projecte de vida a través del benestar emocional, les relacions interpersonals,el desenvolupament personal,l'autodeterminació, els drets i la inclusió social. Els professionals que integren aquest procés són: psicòloga, treballadora social, dinamitzadores socioculturals i la col·laboració del diaca de la Parròquia.
  • Procés d’hostaleria: L’objectiu principal és el de donar confort i seguretat a tots els usuaris del centre. Els serveis que formen aquest procés són: bugaderia, neteja, cuina i manteniment.
  • Serveis generals: El personal de recepció administració són les persones que reben en un primer moment les visites al nostre centre. Són les qui atenen a les famílies en aquells aspectes administratius i deriven als diferents professionals les consultes més específiques.
  • Atenció a les famílies: Les famílies són part essencial del procés d’atenció a les persones grans. La relació estreta amb les famílies ens permet conèixer millor al residents. Fem partícips a les famílies del pla de cures del seu familiar. A partir d'entrevistes programades o a demanda dels familiars i amb qualsevol dels professionals de l’equip interdisciplinar.

 

US DONEM LA BENVINGUDA A LAIA!

Per a més informació: Podeu trucar-nos al 93 758 81 88 o enviar-nos un correu a residencialaia@grupvl.es