Serveis assistencials i de relació

 • Servei mèdic: Cuida de la salut dels residents d’una manera integral i continuada, atenent als aspectes diagnòstics, terapèutics i de prevenció, de forma personalitzada, aportant solucions als seus problemes relacionats amb la salut. El servei mèdic porta a terme les campanyes de vacunació dels residents i el personal, així com campanyes de prevenció i educació sanitària dels clients/usuaris i els seus familiars.
 • Servei d’infermeria: Infermeria és qui inicia el pla de cures individualitzat. Realitza procediments com: diagnòstic de necessitats, tractaments terapèutics i preventius i acompanyament tant a usuaris com a familiars, i ho registra. Administra medicació, i tractaments segons ordres facultatives, així com administra les cures immediates en situacions d’emergència. També observa i segueix procediments de control d’infeccions i observa les mesures de seguretat dels usuaris.
 • Servei de psicologia: cap els residents es realitzen activitats d’avaluació psicològica, programes d’intervenció, resolució de conflictes programes d’informació i sensibilització, acompanyament als malalts terminals i intervenció en el dol. Referit als familiars es realitza acompanyament al procés d’institucionalització, suport psicològic i acompanyament al dol, i informació de l’evolució dels residents.
 • Servei de dinamització assistida: les dinamitzadores col•laboren amb l’equip tècnic en el seguiment i avaluació del pla terapèutic proposat i participar en les reunions de treball en equip interdisciplinari. També dissenyar, elaborar i executar un projecte global i integrador de dinamització del centre i de la vida de les persones que hi viuen.
 • Servei teràpia ocupacional: el servei de teràpia ocupacional és l’encarregat del disseny, elaboració i execució de les activitats ocupacionals i de rehabilitació dels clients/usuaris, així com el seguiment de la seva evolució personal.
 • Servei de fisioteràpia: Les competències del professional es centren en desenvolupar programes de rehabilitació funcional que estiguin d’acord amb el pla terapèutic dissenyat, fer seguiment i registre dels diferents tractaments de fisioteràpia i rehabilitació. Així com la programació i avaluació de les activitats de grup que realitzin els residents destinades a millorar i promocionar la millora de la seva salut física.
 • Servei de treball social: el servei de treball social es centra en els aspectes socials i familiars dels residents. D’aquesta manera és el professional que segueix l’adaptació del resident i la seva família al centre, facilita i promou la participació dels residents de la dinàmica de la residència i facilita els tràmits burocràtics en interès del resident i la seva família.
 • Servei pastoral: Els objectius del servei són els d’atendre els aspectes espirituals dels residents, i respectar la seva voluntat de continuar en la participació dels actes religiosos, quan ja no poden desplaçar-se a l’església. Els servei de pastoral el forma el diaca de la Parròquia de St. Josep que setmanalment realitza una celebració litúrgica i el capellà de la parròquia en diversos actes més assenyalats.
 • Unitat d’alzheimer: La unitat d’Alzheimer dona atenció específica als malalts amb demències avançades i amb trastorns de conducta, posant èmfasi en la potenciació de la seva autonomia i el seu confort.
 • Centre de dia: la residència disposa de servei de centre de dia, amb un ampli horari i on els usuaris poden beneficiar-se de tots els serveis de la residència.
 • Teràpia assistida amb gossos.

US DONEM LA BENVINGUDA A LAIA!

Per a més informació: Podeu trucar-nos al 93 758 81 88 o enviar-nos un correu a residencialaia@grupvl.es