93 758 81 88

EL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES

Des dels centres VIMA treballem amb un propòsit: Acompanyar el Projecte de Vida de les Persones que confien en nosaltres, identificant les seves necessitats, desitjos i interessos per adaptar-nos en la mesura del possible a les seves preferències i tenint en compte les limitacions i oportunitats que s’ofereixen des del centre.

Pla d’Atenció i Vida

En aquest sentit, el Pla d’Atenció i Vida és un dels elements bàsics que ens permeten conèixer la persona i acompanyar-la en aquesta nova etapa. Totes les persones usuàries del centre hauran de tenir dissenyat un PAiV. Aquest document s’elabora des del centre i compta amb la participació de diferents professionals i en concret del Coordinador/a de Projectes de Vida que serà la persona encarregada de valorar en quin moment del procés és idoni que participi la persona usuària. Sempre que sigui possible es convidarà a la família o entitat tutelar en el procés del PAiV.

Entre altres informacions un PAiV recull:

MansVIMA-scaled.jpg

Les persones que, sigui per deteriorament cognitiu avançat o per altres raons objectives, no conserven la capacitat per raonar en relació al seu projecte de Vida, es treballarà com a mínim un PV estàndard: “Viure amb el màxim de Benestar possible” o similar en funció dels acords amb el seu representant legal.

Treballar el Projecte de Vida de les Persones

Amb la perspectiva de posar la persona al centre de totes les decisions (Atenció Centrada en la Persona) i acompanyar-lo en el seu Projecte de Vida promou el benestar emocional, l’autonomia i la qualitat de vida, adaptant-se a les condicions pròpies i limitacions de cada persona.

Tothom té un Projecte de Vida.

I el nostre propòsit és donar-vos suport i acompanyar-vos per fer-lo realitat.

Skip to content